Grupna analiza psihoterapija

Upoznajte grupnu analizu kao prihoterapijski pravac, naučite na koji način ona funkcioniše i pronađite psihoterapeuta – grupnog analitičara u gradovima širom Vojvodine